wersja polska  

 
italiano
english
español
français
Deutsch
polski
한 국 어


Biografia

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 

Urodził się 1 czerwca 1938 r. w Samboseto di Busseto, w prowincji Parma.

Uczęszczał do Seminarium Episkopalnego w Fidenza, święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1961 r. w Samboseto, z rąk bpa G. Bosettiego.

Kontynuował studia w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (praca na temat “Ostateczności małżeństwa”) oraz dyplom specjalizacji z Teologii Moralnej na Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej.

Przez kilka lat wykładał Teologię Moralną w Seminarium w Parmie i Fidenzy, a następnie Teologię Moralną Fundamentalną na Wydziale Teologicznym w Mediolanie (Północne Włochy) oraz na Wydziale Nauk Religijnych w Katolickim Uniwersytecie “Najświętszego Serca” też w Mediolanie, stworzonym w tamtych latach, przez Rektora Lazzatiego.

W latach siedemdziesiątych zaczął dogłębnie studiować tematykę małżeństwa, rodziny i ludzkiej prokreacji. Następnie wykładał Etykę Lekarską na Wydziale Medycyny i Chirurgii Katolickiego Uniwersytetu “Najświętszego Serca” w Rzymie, a w sierpniu 1974 r. został mianowany przez Papieża  Pawła VI, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, funkcję tą pełnił przez dziesięć lat.

W 1980 r. Papież Jan Paweł II, mianował go ekspertem Synodu Biskupów do spraw “Małżeństwa i Rodziny”; w styczniu 1981 r. powierzył mu zadanie założenia i kierowania Papieskim Instytutem Studiów dotyczących “Małżeństwa i Rodziny” im. Jana Pawła II, na którym prowadził kurs “Etyka Prokreacji oraz Seminaria z Etyki ogólnej i Bioetyki”.

W 1983 r. przez okres pięciu lat był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary; został także powołany do Komisji Studiów nad Inżynierią Genetyczną, utworzonej ad actum przy Ministerstwie Zdrowia. Równocześnie prowadził kursy i wykłady na różnych uczelniach zagranicznych: na Uniwersytecie Mistral i Uniwersytecie Katolickim w Santiago (Chile), Uniwersytecie w Bambergu, Uniwersytecie w Sydney, Uniwersytetach w Nawarze, Pampelunie i Complutense oraz Uniwersytecie w Madrycie.

W 1988 r. w Waszyngtonie założył pierwszą pozamiejską sekcję Papieskiego Instytutu Studiów  dotyczących Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II, a następnie sekcję meksykańską i hiszpańską, gdzie prowadzi regularne kursy akademickie. Otrzymał również tytuł doktora h.c. w dziedzinie Listów Chrześcijańskich na Franciscan University of Steubenville (Ohio).

Został konsekrowany na Biskupa w Katedrze w Fidenza, 21 października 1995 r. przez Jego Eminencję Kardynała Giacomo Biffi i w tym samym roku rozpoczął pracę duszpasterską w archidiecezji Ferrara-Comacchio.

16 grudnia 2003 r. został powołany do kierowania Archidiecezją Bolońską, zastępując Kardynała Giacomo Biffi, który przeszedł na emeryturę ze względu na limit wieku.

Nowe stanowisko objął 15 lutego 2004 r., a 29 czerwca otrzymał paliusz z rąk Papieża Jana Pawła II, na Placu św. Piotra. Następnie 24 marca 2006 r. otrzymał kapelusz kardynalski, z rąk Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI.

26 maja 2013 r. złożył na ręce Papieża Franciszka rezygnację z pasterskiego zarządzania Archidiecezją Bolońską ze względu na limit wieku.

14 czerwca, Nuncjatura Apostolska we Włoszech poinformowała go, że "życzeniem Ojca Świętego Franciszka jest, aby kontynuował posługę biskupią w Bolonii przez kolejne dwa lata".

Dnia 27 października 2015 r. Papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pasterskiego zarządzania Archidiecezją. Od tego momentu zachowuje tytuł Arcybiskupa Emeryta Bolonii.

Zmarł nagle, 6 września 2017 r. w wieku 79 lat. Spoczywa w krypcie Katedry w Bolonii.

Był członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, członkiem Komitetu Prezydialnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, członkiem Papieskiej Akademii Życia, członkiem honorowym Real Academia de los Doctores w Madrycie. Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Regionu i Moderator Flamandzkiego Trybunału Spraw Małżeńskich.


Traduzione a cura di Ewa Plaszcz